هدف آمریکا در سوریه جلوگیری از بسط نفوذ ایران در منطقه است

درحال بارگذاري ....